ประเมินตัวเองก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ถือเป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาดทางหนึ่งของหลายๆท่าน เนื่องจากการลดค่าไฟฟ้าจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น ตอบแทนให้เราได้มากกว่า 25 ปี อย่างต่อเนื่อง สังเกตุได้ว่าตัวเลข 25 ปีนั้นไม่ใช่เวลาสั้นๆ การเลือกแบนด์อุปกรณ์และสเปคจึงมีความสำคัญอย่างมาก

สำหรับการวิเคราะห์ ควรเลือกติดตั้งระบบและขนาดที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้ไฟของท่าน ท่านมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

ซึ่งท่านจะหาข้อมูลเบื้องต้นด้านบนได้ตามนี้

  1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของท่าน – ท่านสามารถดูข้อมูลรายเดือนได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าของท่าน โดยในช่อง A จะบอกถึงปริมาณหน่วยไฟที่ท่านได้ใช้ไฟของเดือนปัจจุบันตามบิลนั้น และในช่อง B จะบอกปริมาณหน่วยไฟที่ท่านใช้ไปต่อเดือนย้อนหลังตามแต่ละเดือน
  2. ลักษณะและช่วงเวลาที่ใช้ไฟ – ในส่วนช่วงเวลาที่ใช้ไฟของแต่ละกิจการหรือสถานที่เราสามารถเช็คคร่าวๆ ได้จากการจดเลขมิเตอร์ไฟฟ้า ณ ช่วงเช้าประมาณ 07.00น และช่วงเย็นเวลา 17.00น เพื่อให้ได้สถิติที่แม่นยำเราควรจะจดเลขมิเตอร์ เช้าและเย็นเป็นเวลา อย่างน้อยๆ 7 วันต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะช่วงเวลาการใช้ไฟของวันหยุดและวันธรรมดา (ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วระบบการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะทำงานได้มีประสิทธิภาพดี ในช่วง 10.00น – 15.00น. )
  3. พื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ – การผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์เกิดจากการดูดรับแสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์และแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ เราจำเป็นต้องมีพื้นที่ติดตั้งตัวดูดรับแสงอาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์) ซึ่งในหลายๆสถานที่ของท่านมีพื้นที่ในส่วนนั้นอยู่แล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนพื้นที่จากไม่ได้ใช้ประโยนช์มาเป็นพื้นที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ท่านได้ อาทิ เช่น หลังคาของอาคารต่างๆ
  4. แผนงานอนาคตสำหรับการใช้ไฟฟ้า  การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 25 ปี ท่านสามารถเลือกลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดที่เหมาะสมต่อสภาพการบริโภคไฟฟ้าปัจจุบัน ทั้งยังสามารถเลือกลงทุนติดตั้งขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าที่มากกว่าการบริโภคปัจจุบันเพื่อรองรับแผนการบริโภคไฟฟ้าในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นของกิจการท่านหรือสถานที่ของท่าน