การติดตัง แผงพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Energy กรณีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

กับคําถามอันมากมายที่ถามกันเข้ามา เช่น จะติดตั้งโซล่าเซลล์ ไม่ทราบว่าควรใช้แบบไหน รุ่นไหน, บ้าน 2 ชั้น อยู่กัน 3 คน ควรใช้เท่าไหร่ , ทั่วๆไปใช้เท่าไหร่ , แค่หุงข้าวกิน เปิดทีวีสักเครื่องใช้เท่าไหร่ ฯลฯ ผมตอบไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีใครตอบท่านได้หรอกครับ

ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจว่าแต่ละคนใช้ไฟไม่เท่ากัน บิลค่า ไฟแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากัน ดังนั้นการที่จะตอบว่าเท่าไหร่นั้นตอบไม่ได้หรอกครับ ถ้าไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ของท่าน มี 2 วิธี (แต่ควรเลือกใช้วิธีที1 ถ้าท่านทําได้นะครับ)

วิธีที 1

ถ้าท่านต้องการใช้โซล่าเซลล์ สิ่งที่ท่านต้องทราบก่อนคือ ท่านต้องการใช้ไฟฟ้าวันละเท่าไหร่ ผมจึงจะตอบท่าน ได้ว่าถ้าท่านใช้ไฟเท่านี้ท่านจะต้องติดตั้งโซล่าร์เท่านั้น

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าใช้ไฟวันละเท่าไหร่?

  1. ให้รวบรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการใช้หรือคาดว่าจะใช้หรืออยากใช้ให้ได้เช่น ทีวี 14นิ้ว ต้องการเปิด ให้ได้วันละ 4 ชม. , หลอดตะเกียบประหยัดไฟ 10W ต้องการเปิด 6 ชม. , ฯลฯ
  2. รวมปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการใช้ต่อวัน เช่น
    • TV 14 นิ้ว กินไฟ 60W. เปิด 4 ชม. ดังนั้น = 60 วัตต์ x 4 ชม. = 240 วัตต์.ชม.
    • หลอดไฟ 10W เปิด 6 ชม. ดังนั้น = 10 วัตต์ x 6 ชม. = 60 วัตต์.ชม.
    • อื่นๆ ถ้ามี ให้คํานวณเช่นเดียวกันนี้ (ที่ด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีฉลากบอกเสมอว่า กินไฟกี่วัตต์ (W)
  1. รวมการใช้ไฟต่อวัน (จากตัวอย่างด้านบน) = 240 วัตต์.ชม. + 60 วัตต์.ชม. = 300 วัตต์.ชม. นําตัวเลขนี้ละ ครับมาแจ้ง เราจะคํานวณให้ว่าท่านต้องติดตังโซล่าเซลล์กี่แผงราคาเท่าไหร่
  2. จากค่าที่ได้และถ้าเราจะประมาณตัวเลขคร่าวๆ เอาค่าที่ได้คูณ 30 จะเป็นจํานวนเงินที่คาดว่าต้องใช้โดย ประมาณ จากตัวอย่างนี้ 300 x 30 = 9,000 บาท น่าลงทุนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่านแล้ว

หมายเหตุ

– ตัวเลขการใช้ไฟต่อวัน ต้องเป็นตัวเลขจริงที่หามาด้วยวิธีคํานวณตามตัวอย่างข้างต้น แต่บนพื้นฐานที่เป็นจริง ไม่ได้ทําขึ้นลอยๆ เช่น TV. คงไม่มีใครเปิด 24 ชม. ถ้าคิดเผื่อๆ ไปก่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง ตัวเลขจะสูงมากและตัวเลขที่สูงมากนัน ก็ต้องจ่ายมากเช่นกัน

– นี้คือตัวเลขประมาณการ ดังนั้นอย่าถามว่า ทําไมต้องคูณ 30 คุ้มค่าหรือไม่ แต่ควรคํานึงถึงความยากลําบากใน การหาไฟฟ้ามาใช้ได้หรือไม่มากกว่า ถ้ามีไฟฟ้าเข้าถึง และการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินของท่านแล้วเสีย เงินสักแสนสองแสนเพียงครังเดียว อย่างนั้นผมสนับสนุนให้ลากสายเอาเถอะ

วิธีที 2

หากวิธีที่ 1 ไม่สามารถทําได้โปรดแจ้งงบประมาณที่ท่านต้องการใช้เช่นแจ้งเป็นตัวเงินมาเลยว่าท่านจะใช้เงิน เท่าไหร่ในการติดตั้งระบบโซล่าร์ เอาตัวเลขนั้นไปหารด้วย 65 จะได้กําลังไฟฟ้าที่ท่านผลิตได้ในแต่ละวัน เช่น ท่านมีงบประมาณ 30,000 บาท หารด้วย 30 เท่ากับ 1,000 หมายความว่า ด้วยเงิน 30,000 บาท ท่านจะผลิต ไฟฟ้าใช้ได้วันละ 1,000 วัตต์ (โดยประมาณ)

ทีนี่ 1,000 วัตต์เอาไปทําอะไรได้บ้าง ก็คงเกิดคําถามอีก คือ ถ้าท่านมีอยู่1,000 วัตต์ต่อวัน แล้วท่านใช้ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คกินไฟสัก 70 วัตต์ , ใช้ไป 1 ชม.ก็หายไป 70 ใช้ไป 3 ชม.ก็หายไป 210 วัตต์ ก็เอาไปลบออก จาก 1,000 ที่เรามี เหลือเท่าไหร่ก็ใช้อย่างอื่นได้เท่าที่มีเหลือให้ใช้ได้เท่านัน อย่างนี้เป็นต้น

มันก็คล้ายๆกับว่า วันหนึ่งๆ ท่านหาเงินได้1,000 บาท แล้วท่านจะวางแผนการใช้อย่างไรก็เท่านั้นเองครับ เช่นกิน ข้าวกะเพราไปจานนึงก็ลบไป 30 บาท ก็เหลือ 970 อะไรอย่างนี้ล่ะครับ

ข้อควรทราบ

ยํ้าอีกครั้งว่าการนําพลังงานทดแทนมาใช้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม ในปัจจุบันยังมีราคา ค่อนข้างสูง โดยทั่วไปแล้ว ณ. ขณะนี้จึงเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากไฟฟ้า ยังเข้าไม่ถึงและจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้า สิ่งสําคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องของการประหยัดครับ เช่น หลอดไฟ 40 วัตต์ เปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบก็จะประหยัดกว่า หรือ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ DeskTop , PC ถ้าเปลี่ยนเป็น

Notebook ก็จะประหยัดกว่า 4-5 เท่า เช่นนี้เป็นต้น

ขอใช้บทความง่ายๆนี้ตอบคําถามของท่าน เนื่องจากว่าในวันหนึ่งๆ ทางเราต้องตอบคําถามเช่นนี้มากมาย หวังว่า ท่านคงเข้าใจเรานะครับ