การยื่นขออนุญาต ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ขั้นตอน หรือการยื่นขออนุญาต ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar PV Rooftop ) เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามาเยอะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร ยุ่งยากไหม ต้องขออนุญาตใครบ้าง ?
ทีมงานโซล่าฮับ ขออ้างอิงจากประกาศของ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึง 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งหมดเขตไปแล้ว แต่ขอนำมาใช้อ้างอิงเรื่องการขอนุญาตเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายฯของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจากประกาศดังกล่าว ได้กำหนดขั้นตอน ตามในรูป (ยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยากก็ลองพิจารณาดูเองครับ)

สรุปแบบง่ายๆ คือ
1.วิศวกรโยธา ลงนามแบบ แล้วยื่นขออนุญาต แบบออนไลน์ กับ กกพ.
2.ยื่นแจ้งกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล สนง.เขต ) ว่ามีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคา
3.สำนักงาน กกพ.แจ้งให้ดำเนินการ
4.ได้รับหลักฐานการยื่นแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสิ้น
6.แจ้ง กฟน. , กฟภ. เข้าตรวจสอบระบบและชำระค่าใช้จ่าย
7.ลงทะเบียนแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น (ออนไลน์ หรือ สนง.กกพ.)
8.ได้รับหนังสือยกเว้นฯ จาก สนง.กกพ.
9.ยื่นสำเนาหนังสือยกเว้นฯ ต่อ กฟน. , กฟภ.
10.ผ่านการตรวจสอบระบบผลิต/เชื่อมโยงไฟฟ้าตามกำหนด จาก กฟน. , กฟภ.
11.เริ่มผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ทางทีมงานโซล่าฮับได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการขออนุญาต รวมแล้ว 10 รายการ เพื่อจะง่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ไว้ทีนี่  แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) 

หรือ จะเข้าไปดาวน์โหลด การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยตรงจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยตรงจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

Cr.https://www.solarhub.co.th/solar-information/solar-provision/389-2017-02-15-07-18-26