ความรู้เบื้องต้นโซล่าเซลล์

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไม่ซับซ้อนท่านสามารถเข้าใจง่ายๆผ่านรูปภาพด้านล่างนี้

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและมีความเข้มแสงมากในประเทศไทย เป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  1. แผ่นโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
  2. เครื่องแปลงกระแสไฟ(Inverter) แปลงไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
  3. ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นชนิดที่ประเทศไทยเราใช้กันในบ้านทั่วไป เหมือนกับที่การไฟฟ้าจ่ายมาตามบ้าน

สำหรับปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกติดตั้ง เช่น จำนวนแผ่นโซล่าเซลล์, สายไฟ, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และที่สำคัญขาดไม่ได้คืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้า เนื่องจากระบบการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เริ่มผลิตมาเป็นไฟฟ้ากระแสแรงดันสูงสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของท่านได้ เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงสำคัญเป็นพิเศษ การเลือกลงทุนควรให้ความใส่ใจต่อระบบความปลอดภัยเป็นหลักด้วย เพราะท่านจะเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าและอยู่ใกล้กับอุปกรณ์มากที่สุด

            ประเภทระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  1. Solar Cell On-Grid System เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ระบบนี้จะผลิตไฟฟ้าแล้วใช้ทันที ไม่มีการเก็บไว้ใช้ภายหลัง ระบบนี้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันเป็นหลักเราสามารถผลิตไฟฟ้าและนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องมีความสูญเสียพลังงานจากกระการเก็บเข้าแบตเตอรี่ ส่งผลให้ผู้ที่ลงทุนติดตั้งระบบนี้คืนทุนได้เร็วและเห็นผลประสิทธิภาพมากที่สุด

2. Solar Cell Off-Grid System เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ใช้ไฟร่วมกับการไฟฟ้า โดยระบบนี้มีทั้งแบบที่ใช้แบตเตอรี่และไม่ใช้แบตเตอรี่

  • Solar Cell Off-Grid System ต่อร่วมกับแบตเตอรี่ – ระบบนี้เราสามารถเลือกขั้นตอนการส่งกระแสไฟได้จากเครื่องแปลงไฟฟ้า(inverter) โดยเราสามารถเลือกได้ว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผ่นโซล่าเซลล์จะถูกนำไปใช้แปลงไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังโหลดใช้เลย หรือจะถูกนำไปชาร์ทไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ แล้วจึงส่งไฟไปแปลงเพื่อใช้กับโหลดไฟฟ้าต่อไป การเลือกโหมดการทำงานขึ้นอยู่กับสเปคของตัวแปลงไฟฟ้านั้นๆ

  • Solar Cell Off-Grid System ไม่ต่อร่วมกับแบตเตอรี่ – ระบบนี้แผ่นโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงได้ก็จะส่งไปที่โหลดใช้ทันที โดยส่วนใหญ่ที่เราใช้ระบบนี้คือ ปั้มน้ำบาดาล ปั้มจะทำงานอัตโนมัติเมื่อความเข้มแสงถึงปริมาณที่เหมาะสม

3. Solar Cell Hybrid System เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผสมผสานระบบ On-Grid และ Off-Grid เข้าด้วยกัน ระบบนี้เครื่องแปลงไฟฟ้า(inverter) จะสามรถเชื่อมไฟฟ้าใช้ร่วมกับการไฟฟ้าได้และยังสามารถต่อร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟฟ้าที่เหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วย โดยระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มที่พักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าช่วงเย็นเป็นหลัก เราผลิตไฟฟ้าและเก็บไว้ใช้เองตอนเย็นทำให้ช่วยเราประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าอีกทาง แต่ระบบนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่โดยราคาและคุณภาพของแบตเตอรี่เป็นตัวการสำคัญที่ต้องประเมินให้ดี จากที่เราจะสารมารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้กลายเป็นต้องมาคอยจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่แทน??