บริษัท กรีนเนเจอร์ โกลโบล จำกัด รับให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน พร้อมยื่นขออนุญาตต่อทางการไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟฟ้าร่วมกันอย่างครบวงจร (one stop service) ติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาตรฐานและผ่านเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดทาง บริษัท กรีนเนเจอร์ โกลโบล จำกัด เน้นมาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพทย์สิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าทุกราย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้เลือกมาใช้ในทุกทุกโครงการของเรา ไม่เพียงต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว ยังทนทานใช้งานได้นาน คุ้มค่าแก่การลงทุนของท่านลูกค้า

แบรนด์คู่ค้าอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสูง

Inverter – Solaredge เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยอินเวอส์เตอร์ SolarEdge เทคโนโนโลยีใหม่ตรวจสอบการทำงานได้ทุกเวลา เก็บรายละเอียดลงลึกถึงระดับแผงโซล่าเซลล์ จุดเด่นดังนี้

  • สามารถเพิ่มมูลค่าประสิทธิภาพจากการผลิตไฟให้สูงขึ้นและลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
  • ระบบตรวจสอบการผลิตไฟฟ้ารายแผ่นทันที ดูผ่านมือถือหรือมอนิเตอร์ ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
  • ระบบจะเก็บสถิติการผลิตไฟฟ้าและความคุ้มค่าของการผลิตไฟฟ้าตลอดการใช้งาน
  • เข้าสู้ระบบมอนิเตอร์ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ มือถือ แท็ปเลต และคอมพิวเตอร์
  • สามารถตรวจสอบและปรับตั้งระบบออนไลน์ได้จากนอกสถานที่ติดตั้งทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
  • รับประกันอุปกรณ์ power optimizer นานถึง 25 ปี
  • รับประกันอุปกรณ์ inverter ตั้งแต่ 12 ปี จนถึง 25 ปี
  • ระบบป้องกันไอเกลือจากน้ำทะเล ทำให้สามารถติดตั้งใกล้แนวชายฝั่งทะเลได้
  • ระบบกันไฟย้อนเข้าสู่การไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
  • *ระบบป้องกันไฟฟ้าด้านกระแสตรง เพื่อความปลอดภัยแก่ช่างไฟอาคารและทรัพทย์สินของลูกค้า

การทำงานของ power optimizer ที่มีเฉพาะ Solaredge Inverter

อุปกรณ์ power optimizer ที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นเฉพาะของ แบรนด์ Solar Edge มีข้อดีโดดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ดังนี้

1. ความแตกต่างเมื่อมีเงามาบังแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง เช่น นก, ใบไม้, ตึกข้างๆ, ปล่องลม, จานดาวเทียม, เมฆ, สิ่งสกปรกบนแผง

SolarEdge – พลังงานจะผลิตได้เหมือนเดิมทุกแผงยกเว้นแผงที่โดนบังเท่านั้น

แบรนด์อื่นๆ – ระบบจะหยุดผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งระบบสตริง ทำให้ศูนย์เสียโอกาสและมูลค่าการผลิตไฟฟ้า

2. การออกแบบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใน 1 สตริง

SolarEdge – ท่านสามารถเลือกจุดที่มีองศาต่างกันหรือ ทิศทางต่างกันได้ จึงทำให้เพิ่มโอกาสในการใช้พื้นที่บนหลังคาได้มากขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์แบรนด์อื่นๆไม่เหมือนกันพร้อมกันได้ด้วย ทำให้ง่ายและสะดวกในการดูและระยะยาว

แบรนด์อื่นๆ – การออกแบบติดตั้งใน 1 สตริงต้องได้องศาเดียวกันและทุกแผงโซล่าต้องเป็นแบรนด์และรุ่นเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิตไฟฟ้า

3. ความปลอดภัยของเทคโนโลยี Safe DC

SolarEdge – เมื่ออินเวอส์เตอร์เกิดขัดข้องหรือไฟฟ้าจาการไฟฟ้าดับ ระบบของ power optimizer จะปล่อยแรงดันไฟฟ้าออกมาตัวละ 1 V รวมแล้ว 1 สตริงไม่เกิน 20 V เพื่อความปลอดภัยของช่างบำรุงรักษาทั้งภายในและภายนอก(การไฟฟ้า)ขณะปฎิบัติหน้าที่

แบรนด์อื่นๆ – ไม่มีระบบ power optimizer แรงดันไฟฟ้าจะออกมาปกติ 400-800V ต่อสตริง ขณะทำการซ่อมบำรุงและแก้ไข ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายได้สูง

แผงโซล่าเซลล์ Jinko

บริษัท กรีนเนเจอร์ โกลโบล จำกัด เลือกใช้แบนด์ชั้นนำที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน Tier-1 list กับงานติดตั้งเพื่อคุณภาพและประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้า 

 โดยท่านสามารถตรวจสอบ รายการชื่อแบรนด์ได้จากลิ้งนี้ https://review.solar/latest-tier-1-solar-panels-list-2020/